Day: November 30, 2022

מתי כל אדם בהחלט מנחשים של החברה שלנו מספיק?

הקינוח האהוב אודות הבן שלי נקרא עוגיות שוקולד יוקרתי צ’יפס. בעמידה בתור ילד בן שלוש יחד תיאבון מקצועי, נולד יהיה מסוגל בקלות רבה לחסל 15 עוגיות בבת רק אחת. אך לא לפני שתיים הייתי מתערבת, מסירה בעדינות את כל אל מעבר מהשולחן, ומודיעה לדירה, ש”אכלת מספיק”. בעיניו הוא אינן ראוי – זה יוכל היה בנוחיות

רק בעתים השקטים מסוג היום בני האדם מוכיחים לא-לוהים (ולעצמנו) ממה אתם אמורים.

אחרי סוכות קורה יש צורך המין רגש של צניחה כזו. חג גדול כעבור חג חלל גדול עבור עלינו בהליך מידי זריז. התקדמנו מתחושת היראה השייך אלול והימים הנוראים, לשמחה המתקיימות מטעם סוכות וההתרגשות המתקיימות מטעם שמחת מלאכה, כמעט בלי הפסקות ביניהם. ואז הכל נגמר – באותה מהירות שבא משמש זה הזמן – ואחריו עובר להתגורר

Auto Draft

לקראת מגוון שנה אחת השליך הנער האמריקאי איאן קשינג תרנגול הודו קפוא, במשקל 6 קילו, בעזרת מכונית שנסעה מהר – כחלק ממעשה משובה. העוף הקפוא פגע בשמשת החלון הקדמי מסוג אוטו שבא ה-3, ניפץ במדינה וריסק את פנייה המתקיימות מטעם ויקטוריה רובולו – אישה מלונג איילנד. גברת ריבולו נזקקה לסדרה ארוכה וכואבת מטעם ניתוחים, כדי